Home

Welkom op de website van Advanced Mushroom Research B.V. (AMR)

AMR biedt software en diensten aan ten behoeve de verbetering van het oogstproces bij champignontelers. Centraal daarin staat het door AMR ontwikkelde totaalpakket de “Oogstwijzer“, waarmee een oogst continu gemonitord en aangestuurd kan worden d.m.v. een intelligent camera- en analysesysteem. Dit pakket kunnen wij u -op maat- leveren, maar ook voor u inzetten voor systematisch onderzoek naar bijvoorbeeld variaties in grondstoffen of klimaat.


english language  Welcome to the website of Advanced Mushroom Research Ltd. (AMR)

Most of the pages on this website are Dutch only. However, an English version of our brochure is available and of course feel free to ask us any additional questions in English or German through our contact form.

AMR offers software and services for improving the harvest process of mushroom growers. A central element in our offerings is the “Smart Harvest” system, which continuously monitors and guides a harvest using an intelligent camera and analysis system. We can provide -a customized version of- this system to you, but we can also use the system on your behalf in order to systematically find effects of variations in e.g. source product or climate.