Analysis results of a single image

Oogstwijzer

Wat is de AMR Oogstwijzer?
De Oogstwijzer bestaat uit meerdere hardware en software modulen die samen het oogstproces van champignons op verscheidene punten aanzienlijk verbeteren.
Centraal in het systeem is de visuele analyse module waarin champignons op het bed worden geobserveerd met een hoge-resolutie camera. In deze beelden worden de champignons gevonden, opgemeten en de structuur en kleur wordt beoordeeld. Door de beelden te vergelijken met eerdere opnamen kan exact de groei van iedere champignon in kaart worden gebracht.
Deze analyse maakt het mogelijk een beeld te geven van de hoeveelheid en kwaliteit van de champignons die zich in het oogstproces bevinden, maar de Oogstwijzer gaat nog veel verder. Een plukadvies, gebaseerd op een enorm aantal berekeningen en bijgestuurd door een expert, kan direct op het bed worden geprojecteerd. Ook kan de gehele oogstcyclus ingepland en geoptimaliseerd worden door het systeem, om zo optimaal gebruik te maken van beschikbare plukcapaciteit en zoveel mogelijk te voorkomen dat champignons te vroeg of te laat worden geplukt, met een optimaal oogstresultaat als gevolg.

Modulen van de Oogstwijzer

Visuele analyse
Met door AMR zelf ontwikkelde innovatieve algoritmen, waarin gebruik gemaakt wordt van technieken uit de kunstmatige intelligentie [?] is het mogelijk om honderden champignons in een container binnen enkele seconden te detecteren en nauwkeurig te modelleren. Ook de kleur en bolling van de champignons zijn onderdeel van deze analyse.

content_lightbox_small content_detection_small
Met behulp van een een camera en lichtopstelling boven de kist worden champignons gefotografeerd en vervolgens individueel gedetecteed en gemodelleerd. 

Plukadvies
Het systeem berekent met behulp van de waarden verkregen uit de visuele analyse vervolgens voor iedere champignon tientallen secundaire kenmerken die belangrijk zijn voor het geven van een goed plukadvies. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het aantal directe buren/contactpunten dat een champignon heeft, het aantal champignons dat in een zekere radius om de champignon heen staat, of de gemiddelde groeisnelheid van de champignon over de laatste paar uur. Een slim expertsysteem [?] kan tenslotte met behulp van al deze informatie de vraag “Wat moet er nu geplukt worden?” optimaal beantwoorden.

Projectie van plukadvies
Met een projector wordt het plukadvies direct op het bed geprojecteerd, waarbij te plukken champignons bijvoorbeeld rood worden gekleurd.

content_projection_small

Een projector wijst aan welke champignons geplukt dienen te worden.

Sorteerwijzer
Er kan worden gesorteerd op diverse kwaliteitskenmerken zoals diameter, gewicht, vorm, kleur en bolling. De diverse sorteringen kunnen met verschillende kleuren worden aangegeven.

Voorspellen van groei en aansturing van het gehele oogstproces
De beslissing om een champignon op een bepaald moment te plukken of juist te laten staan is erg afhankelijk van wanneer het volgende plukmoment is, en van de invloed die het al dan niet plukken heeft op het plukmoment en de groei van de resterende champignons in de container.
Ook de invloed van het wegplukken van buren van de champignon wordt daarin meegenomen.
De Oogstwijzer is daarnaast ook in staat om een model te maken van de gehele oogst, waardoor het systeem precies weet welke container wanneer bij het plukstation zal arriveren en kan zelfs de snelheid van het mobiele teeltsysteem regelen en containers in verschillende banen sorteren om zo het plukmoment te beïnvloeden. Met deze twee functionaliteiten en een complex plannings- en optimalisatiealgoritme maximaliseert de Oogstwijzer de gehele opbrengst en kwaliteit van de oogst [?].

Gebruikersinteractie – Inzichtelijk maken van oogstgegevens

Analysis results of a single imageDe Oogstwijzer biedt verschillende mogelijkheden om de oogstresultaten te bekijken en het systeem aan te sturen. Met een touchscreen/tablet kunnen de belangrijkste resultaten bekeken worden en kunnen de belangrijkste componenten worden bestuurd.
Met een desktop (Windows) applicatie kunnen uitgebreidere analyses worden gemaakt, zoals een vergelijking van meerdere oogsten of van verschillende kisten. Ook kunnen hiermee de resultaten op container- en zelfs individueel champignonniveau worden bekeken.
Op afstand is het tot slot mogelijk om de belangrijkste gegevens via een website in te zien.

content_tablet_small

Additionele componenten
Aan de Oogstwijzer kunnen een aantal optionele modulen worden gekoppeld om het systeem nog krachtiger te maken. Zo is het mogelijk om plukkers te laten in- en uitchecken met een RFID systeem gekoppeld aan de touchscreen interface en om plukkers hierop in te plannen voor de komende dagen. Hiermee kan worden bijgehouden welke plukker hoeveel heeft geplukt, maar krijgt het systeem ook meer informatie om een optimale planning te maken van de oogst.
Het is ook mogelijk om de Oogstwijzer te koppelen aan vrijwel ieder klimaat regel- en meetsysteem. Zo kan de invloed van klimaatvariaties op de groei van champignons direct worden weergegeven en kan bijvoorbeeld een sproeisysteem automatisch door de Oogstwijzer worden aangestuurd.

Wat zijn de voordelen?
Indien correct gebruikt zullen de verschillende modulen van de Oogstwijzer onder andere leiden tot:

  • Hogere productie: meer kilo’s per vierkante meter, met name door te zorgen dat de champignons op het juiste moment worden geplukt en door plukkers op het juiste tijdstip in te plannen.
  • Verhoging plukprestatie: meer stuks en kilo’s per minuut; dankzij de Oogstwijzer zal er een optimale spreiding van champignons ontstaan en door de snelheid van de container bij het plukstation aan te passen krijgen de plukkers een constante belasting.
  • Verhoogde kwaliteit: champignons die dreigen te verkleuren of vervormd raken door contact met buren zullen snel weggeplukt worden.
  • Beter inzicht: door een gedetailleerd inzicht in het verloop van de teelt en de mogelijkheid om oogsten en kisten met elkaar te vergelijken wordt het eenvoudig om problemen met het klimaat of grondstoffen te detecteren en vroegtijdig in te grijpen.

Voor wie is de Oogstwijzer geschikt?
Momenteel is de Oogstwijzer alleen geschikt voor telers die in kisten telen en gedeeltelijk voor telers die telen op een enkele laag. Bij traditionele teelt op meerdere lagen is het namelijk niet mogelijk om een camerasysteem tussen de bedden door te laten bewegen. Wij geloven dat mobiele teelt de toekomst heeft en adviseren en begeleiden u graag in een implementatieproces zodat uw bedrijf vervolgens ook gebruikt kan maken van de voordelen van de Oogstwijzer.